Vegbeskrivelse


  Punkt i kart fra gulesider (trykk på link)


Sørfra - følg rv 3 mot Rena og ta av på fv 215 mot Rendalen. Følg deretter fv 607 mot Åkrestrømmen. På Åkrestrømmen kommer du til et kryss. Ta av til høyre på fv217 mot Engerdal. Etter ca 16 km får du en parkeringsplass på venstre side med bom og bomveg til Misterdammen, Jotvegen og Fuggdalen. Husk bompenger, 50 kroner for personbil. Fra parkeringsplassen til hyttene er det i overkant 6 km. Kjør inn grusveien. Etter du har passert ei bro kommer du raskt til et kryss hvor da skal holde venstre. I neste kryss holder du høyre mot Misterdammen. Du får hytta på høyre side etter ca 3km.


Kommer du nordfra - følg rv 30 mot Rendalen og Åkrestrømmen. Ta av på fv 217 over brua til    Åkrestrømmen og følg fv 217 i ca 16km.  Da får du en parkeringsplass på venstre side med bom og bomveg til Misterdammen, Jotvegen og Fuggdalen. Husk bompenger, 50 kroner for personbil.  Fra parkeringsplassen til hyttene er det i overkant 6 km. Kjør inn grusveien. Etter du har passert ei bro kommer du raskt til et kryss hvor du skal holde venstre. I neste kryss holder du høyre mot Misterdammen. Du får hytta på høyre side etter ca 3km.

For bestilling eller

mer informasjon

inatur.no


Ring 90 97 75 31

eller 99 54 61 30

Vi svarer også på spørsmål på mail: rendalen@damkveet.info